Opetuspelien maailmassa Rescuebusters on ennennäkemätön

Turvallisuuspelejä on muiden oppiaineiden peleihin verrattuna hyvin vähän eikä niiden pelimekanismeihin tai ulkoasuihin ole juuri panostettu. Tämä johtuu siitä, että turvallisuuskasvatusta ei mielletä varsinaiseksi oppiaineeksi vaan se on hajautettu useisiin eri oppiaineisiin. Osittain se kertoo myös pelintekijöiden arvoista, uskomuksista sekä ammattitaidon puutteista turvallisuuden alueella. Usein jopa ajatellaan, että nuorten turvallisuusvalistus on vain palomiesten harteilla.

Oppimateriaalit korvaava peli

Jotta opetuspeli aidosti innostaisi nuoria oppimaan, on sen oltava pelaajaa viihdyttävä ja palkitseva sekä siinä pitää olla jotain tavoiteltavaa. Ilman näitä elementtejä ei pelillistäminen tuo lainkaan lisäarvoa oppikirjalle. Suunniteltaessa Rescuebustersia, meille oli hyvin tärkeää, että peli täyttää viihdyttävyyden kriteerit ja että pelaaja haluaa palata pelin pariin sekä tavoitella uusia palkintoja.

Rescuebustersin 3D-animoidut tehtävät ovat kaikilla opetuspelistandardeilla ainutlaatuisia ja tuovat opetukseen käytäntöä teorian oheen. Peli korvaa eri kouluaineiden oppikirjojen irralliset turvallisuuskasvatuksen oppimateriaalit. Rescuebustersin on tarkoitus antaa vahva pohja käytännön harjoittelulle sekä tukea sitä; hetken pelattuaan luokka voi pareittain tai ryhmissä harjoitella tilannetta luokkahuoneessa.

Viihdyttävää ja yhteisöllistä oppimista

Lapsille ja nuorille tärkeintä on, että peli on viihdyttävä ja että sen maailma vetää puoleensa. Loimme sankarillisen tarinan, missä Kapteeni Max Shelter on palannut tulevaisuudesta pyytämään nuorilta apua tulevaisuuden pelastamisessa, tehden siitä turvallisemman. Halusimme, että peli kasvattaa yhteisöllisyyttä nuorten keskuudessa, joten tehtävissä koulukaverit auttavat toisiaan ja muita vertaisiaan kiperissä tilanteissa.

Suomalaisena turvallisuuspelinä – ja pelinä ylipäätään – Rescuebusters on ennennäkemätön. Se on erinomainen, viihteellinen opetustyökalu, jonka tulisi olla osa jokaisen koulun opetussuunnitelmaa.