Meidän tarina

Nimeni on Jussi-Henrikki Rautio. Olen pelastaja, lähihoitaja sekä SyraWise Oy:n perustaja, hallituksen puheenjohtaja ja Rescuebustersin idean isä. Valmistuin pelastajan ammattiin Kuopion Pelastusopistossa 2007. Nyt työskentelen palomies-sairaankuljettajan Pirkanmaan pelastuslaitoksella. Työnkuvaani kuuluu palomiehen tehtävien lisäksi sairaankuljetus-, ensihoitotehtävät sekä turvallisuusvalistus.

Pidänkin turvallisuusvalistusta yhtenä pelastuslaitoksen tärkeimmistä tehtävistä; se ei ehkä ole se näkyvin tai jännittävin, mutta varmasti yhteiskunnallisesti vaikuttavin ja positiivisin. Varhaisessa vaiheessa elämää aloitetulla valistustoiminnalla luodaan perustaa paremmalle turvallisuuskultuurille ja turvalliselle elämälle. Valistustoiminnalla korjataan asenteita ja luodaan kiinnostusta oman elämän turvallisuuteen, mitkä kantavat hedelmää pitkällä tähtäimellä. Minkä nuorena oppii sen vanhana taitaa.

Uusavuttomuus näkyy arjessa

Huolimatta siitä, että Suomen pelastuslaitokset ovat heille asetetuissa valistustehtävissään erittäin ammattitaitoisia ja opettajat tekevät aihepiirin parissa loistavaa työtä, on etenkin lasten ja nuorten valistustoiminnan tukemiselle ja tehostamiselle suuri tarve. Nykyinen opetuksen tasomme ei valitettavasti riitä.

Kuulemme aivan liikaa uutisia Euroopan suurimmista palokuolemista tai siitä, kuinka ihmiset eivät ole uskaltaneet pysähtyä auttamaan, koska eivät tiedä, miten auttaa. Tällaiseen uusavuttomuuteen me ammattiauttajat törmäämme valitettavan usein. Avuttomuuteen, joka arjessa näkyy vain valmisruokina ja sotkuisina koteina, mutta joka kriisitilanteissa voi päättää elämiä.

Idea, joka pelastaa henkiä

Olen vuodesta 2013 kehitellyt valistusreissuilla saamaani ideaa rakentaa turvallisuuskasvatukseen keskittyvän pelin, joka veisi turvallisuusviestinnän täysin uudelle tasolle. Alusta lähtien meille on ollut tärkeää, että Rescuebusters on samalla hyödyllinen työkalu opettajille ja vanhemmille, kun se on opettavainen ja innostava peli nuorille.

Me SyraWisella olemme varmoja, että pelillämme on suuri yhteiskunnallinen vaikutus. Asenteiden ja turvallisuuskulttuurin muuntaminen on hidasta, mutta parhailla työkaluilla ja hyvällä asenteella saamme varmasti aikaan muutoksen. Rescuebustersin avulla ihmiset oppivat ennaltaehkäisemään onnettomuuksia, toimimaan oikein niiden sattuessa ja mikä hienointa, he uskaltavat auttaa.

Sanonta kuuluu: elämä on ihmisen parasta aikaa, mutta jotta voimme elää, on meidän ensin pysyttävä hengissä.