Elämää varjeleva opetusväline opettajille ja vanhemmille

Tänä päivänä kaikki eivät osaa – tai edes uskalla – auttaa toisiaan. Kriisitilanteissa ei osata toimia oikein ja hädässä tehdään virhearvioita, jotka voivat olla jopa kohtalokkaita.

Tämä johtuu siitä, että turvallisuuskasvatus ei ole innostavaa. Opettajien turvallisuuskasvatusmateriaali on hajanaista, itse kerättyä eikä se kiinnosta lapsia tai nuoria. On myös hyvin paljon kiinni perheestä, kunnasta ja koulusta, miten hyvät turvallisuustaidot lapsilla on.

Opettajat tarvitsevat nykyaikaisen, havainnollistavan, kattavan ja ammattilaisten tuottaman opetusvälineen, jonka avulla koululaiset kiinnostuisivat turvallisuuskasvatuksesta. Rescuebusters on kaikkea tätä.

Oppilaita innostava opetusväline

Rescuebusters kehittää aidosti kansalaisten kykyjä toimia hätätilanteissa. 3D-animoidut tehtävät ja niiden yksityiskohtainen tarkastelu luovat vahvoja muistijälkiä oikeanlaisille toimintatavoille, jotka pelastavat kriisitilanteissa niin autettavan kuin auttajan.

Rescuebusters on kattava opetusväline opettajille. Opettajien työ helpottuu huomattavasti, sillä he voivat näppärästi seurata oppilaiden kehitystä pelin avulla. Peli palvelee myös vanhempia, sillä he toivovat kaikkein eniten, että omat lapset ovat turvassa.

Tarve pelille on merkittävä

Tarpeet turvallisuuskasvatusmateriaaleille sekä pelimme kaltaiselle opetusvälineelle ovat merkittävät niin Suomessa kuin kansainvälisestikin. Teimme markkinatutkimuksen peruskoulujen rehtoreille ja heidän vastauksensa oli yksimielinen: 96 % vastanneista on kiinnostunut käyttämään laadukasta turvallisuuskasvatuspeliä opetuksessaan. Tarve näkyy myös vuoden 2016 opetussuunnitelmassa, jossa esille nostetaan muun muassa itsestä huolehtiminen ja arjen taidot, yhteisvastuu ja huolenpito, tapaturmien ehkäiseminen, ensiavun järjestäminen sekä pelillisyys.

Rescuebusters ei ainoastaan kasvata kansalaisten turvallisuustietoutta ja -osaamista hätätilanteissa, se myös vähentää onnettomuuksia ja yhteiskunnalle kriisitilanteista aiheutuvia kustannuksia. Me Syrawisella varjelemme elämää.