Yhteistyössä

  • Lenovo
  • Suomen Palopäällystöliitto
  • Hätäkeskuslaitos
  • Elvytysneuvosto

Pelataan maailma turvallisemmaksi

KOULUT

Lasten ja nuorten turvallisuusviestintä

Koulujen opetussuunnitelmat ja -materiaalit ovat murroksessa. Teknologian ja pelillistämisen merkitykset opetuksessa kasvavat vauhdilla. Meillä kaikilla on suuri vastuu opettaa lapsillemme perustaitoja, joita he väistämättäkin tarvitsevat elämänsä aikana. Valitettavasti elämän tärkeimpien taitojen opettaminen on jäänyt kouluissa hyvin vähäiseksi. Opettamalla lapsiamme ennaltaehkäisemään onnettomuuksia ja toimimaan hätätilanteissa oikein, teemme tulevaisuudesta turvallisemman niin heille kuin muillekin. Rescuebusters mobiilipeli ja Rescuebusters edu-portaali on kehitetty vastaamaan juuri näihin tarpeisiin – se tekee myös oppimisesta hauskempaa ja opetuksesta kehittävämpää kuin koskaan aikaisemmin!

 

YRITYKSET

Yritysturvallisuus

Yritysturvallisuus on yrityksen sisäistä turvallisuutta, jolla on suora vaikutus yrityksen tulokseen. Vahingot, tapaturmat ja onnettomuudet voidaan oppia ennaltaehkäisemään ja hätätilanteissa voidaan oppia toimimaan oikein. Näillä taidoilla työntekijät pystyvät vaikuttamaan häiriötilanteiden syntymiseen. Henkilöstön hyvinvointi on tuottavuuden kannalta ratkaisevassa asemassa ja turvallinen työympäristö edistää henkilöstön työssä viihtymistä ja työhön sitoutumista, sekä vähentää sairaspoissaoloja. Hyvä työympäristö sekä turvalliset ja terveelliset työtavat tukevat myös laadukasta toimintaa. Yrityskohtaisesti kustomoiduilla Rescuebusters 3D pelillä ja edu-portaalilla pystytään vaikuttamaan tehokkaasti yritysturvallisuuden jokaiseen osa-alueeseen ja näin luoda työyhteisöön positiivista turvallisuusasennetta ja kulttuuria.

Lisätietoa edu-portaalista: Lataa esite
Lisätietoa pelistä: Lataa esite

Ominaisuudet

Peli

Mielenkiintoinen, mukaansatempaava pelimaailma, hauskat hahmot, sekä opettavaiset tarinat luovat viihdyttävän pelikokemuksen, joka vie opetuspelit ja turvallisuusviestinnän täysin uudelle tasolle. Pelistä kehitetään kattava turvallisuuspeli lisäämällä uusia aiheita laaja-alaisesti.

Tehtävät

Tilanteet pelataan vaiheittain huomioiden toimintaohjeiden jokainen yksityiskohta ja järjestys. Pelitilanteet on rakennettu ja tarkistettu yhteistyökumppaniverkoston ja alan ammattilaisten tuella.

Palkinnot

Pelaajat tavoittelevat saavutuksia, pisteitä ja liekkikolikoita, jolloin he oppivat turvallisuudesta lähes huomaamattaan. Mitä paremmin onnistut, niin sitä parempi on palkintosikin ja nouset rakinglistoilla kovaa vauhtia kohti pelastusmestarin titteliä.

Oppimisportaali

Oppimisportaali lisää turvallisuusviestinnän pedagogisuutta. Sen oppimateriaalit, valmiit testit ja kotitehtävät, opettajan palaute ja oppimsipäiväkirja auttavat opettajaa luomaan järjestelmällistä ja luotettavaa turvallisuusviestintää. Portaalissa opettaja pystyy myös seuraamaan kuinka oma ryhmä on onnistunut pelissä ja kuinka oma koulu pärjää turvallisuustiedoissa muihin kouluihin nähden. Opetussuunnitelman toteutumista turvallisuusviestinnän osalta voidaan näin seurata kuntata- ja koulutasolla.